Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Prosenice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Prosenice
Adresa: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.obecprosenice.cz
Provozní doba: PO 16.30-19.30 hod. ST 16.30-19.00 hod.
Knižní fond: 4 241
Roční přírůstek KF: 102
Čtenáři: 48
Obyvatelé obce: 822
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 1635
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG542
E-mail: knihovnaprosenice@centrum.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: ouprosenice@cbox.cz
Telefon: +420581226034 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)