Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Radkovy

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Radkovy
Adresa: Radkovy 38, Radkovy 751 14
www stránky: http://www.mostenka.cz/radkovy
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ÚT 17.30-18.30 hod.
Knižní fond: 1 842
Roční přírůstek KF: 19
Čtenáři: 22
Obyvatelé obce: 155
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 1728
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG544
E-mail: knihradkovy@seznam.cz (knihovna Radkovy)
E-mail: obecradkovy@seznam.cz (obec)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581711555, 558 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)