Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Radotín

Středisková knihovna: Lipník nad Bečvou
Zřizovatel: Obecní úřad Radotín
Adresa: Radotín 43, 753 54 Radotín
www stránky: http://www.obecradotin.cz
www stránky: http://www.mek-lipniknb.cz
www stránky: http://www.knihovnaradotin.webk.cz
Provozní doba: ÚT 17.00 - 18.00 hod.
Knižní fond: 743
Roční přírůstek KF: 15
Čtenáři: 16
Obyvatelé obce: 189
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 2428
Registr. poplatek: zdarma
Sigla knihovny: PRG552
E-mail: mk.radotin@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@mek-lipniknb.cz (MěK Lipník)
Telefon: +420581771157 (Měk Lipník nad Bečvou)
Telefon: +420581627259 (obec Radotín)