Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Rokytnice

Středisková knihovna: Brodek u Přerova
Zřizovatel: Obec Rokytnice
Adresa: Rokytnice 39, 751 04 Rokytnice
www stránky: http://www.obecrokytnice.cz
www stránky: http://www.brodekuprerova.cz/
Provozní doba: ST 15.30-19.00 hod.
Knižní fond: 2 111
Roční přírůstek KF: 62
Čtenáři: 82
Obyvatelé obce: 1 543
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 4605
Registr. poplatek: 30,- Kč
Sigla knihovny: PRG593
E-mail: obec@obecrokytnice.cz (obec)
E-mail: knihovnabr@seznam.cz (knihovna Brodek)
Telefon: +420581211837 (obec)
Telefon: +420581741508 (knihovna Brodek)