Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Šišma

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Šišma
Adresa: Šišma 59, 751 12 Šišma
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.sisma.cz
Provozní doba: ČT 18.00-19.00 hod.
Knižní fond: 1 240
Roční přírůstek KF: 24
Čtenáři: 24
Obyvatelé obce: 216
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 5075
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG596
E-mail: ou@sisma.cz (obec)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (knihovna Přerov)
E-mail: knihovna.sisma@seznam.cz (knihovna)
Telefon:

+420774759073

Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)