Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Tučín

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Tučín
Adresa: Tučín 127, 751 16 Tučín
www stránky: http://www.tucin.cz
www stránky: http://www.knihovnatucin.wz.cz
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz
Provozní doba: ST 16.30-18.30 hod.
Knižní fond: 2 129
Roční přírůstek KF: 36
čtenáři: 44
Obyvatelé obce: 435
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 2239
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG548
E-mail: knihovnatucin@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: starosta@tucin.cz (starosta)
Telefon: +420581227032 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)