Knihovna je zavřena

Veřejná knihovna v Hradčanech

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Obec Hradčany
Adresa: Hradčany 84, 751 11 Hradčany
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.obechradcany.cz
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod., ČT 17.00-19.30 hod.
Knižní fond: 1 500 + 250 VF
Roční přírůstek KF: 36
Čtenáři: 26
Obyvatelé obce: 299
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 2198
Registr. poplatek: 20,- Kč
Sigla knihovny: PRG547
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovnahradcany@centrum.cz (knihovna)
Telefon: +420581791260 (obec)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)