Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Branné

Středisková knihovna: Hanušovice
Zřizovatel: Obec Branná
Adresa: Branná 23, 788 25 Branná
www stránky: http://knihovna.hanusovice.info/
www stránky: https://www.branna.eu/
Provozní doba: ST 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 5 000
Roční přírůstek KF: 47
Čtenáři: 18
Obyvatelé obce: 300
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 5
Evidenční číslo: 825
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti, důchodci 25,- Kč
Sigla knihovny: SUG535
E-mail: podatelna@branna.eu (obec)
E-mail: knihovnabranna@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420583230111 (obec)