Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Jakubovicích

Středisková knihovna: Štíty
Zřizovatel: Obec Jakubovice
Adresa: Jakubovice 113, 789 91 Štíty
www stránky: http://www.stity.cz/
www stránky: http://www.jakubovice.cz
www stránky: http://www.knihovnaspk.cz
Provozní doba: ČT 16.00-18.00 hod. Internet PO, ST 13.00-16.30 hod. ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 077
Roční přírůstek KF: 8
Čtenáři: 6
Obyvatelé obce: 219
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 3430
Registr. poplatek: dospělí 10,- Kč, děti, studenti, senioři, ZTP - bez poplatku
Sigla knihovny: SUG568
E-mail: obecjakubovice@seznam.cz (obec)
E-mail: knihovna@stity.cz (knihovna)
E-mail: knihovna.jakubovice@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420727940215 (obec Jakubovice)
Telefon: +420724356896 (mobil obec)