Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Jedlí

Středisková knihovna: Štíty
Zřizovatel: Obec Jedlí
Adresa: Jedlí 16, Jedlí 789 92
www stránky: http://www.stity.cz
www stránky: http://www.obecjedli.cz
www stránky: http://www.knihovnaspk.cz
Provozní doba: PO 15.00-17.00 hod.
Knižní fond: 2 139
Roční přírůstek KF: 9
Čtenáři: 17
Obyvatelé obce: 679
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 1652
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: SUG554
E-mail: ou.jedli@cbox.cz (obec)
E-mail: knihovna.stity@seznam.cz (knihovna)
E-mail: knihovna.jedli@seznam.cz (knihovna)
Telefon: +420583440622 (obec Jedlí)