Knihovna je zavřena

Místní knihovna v Mírově

Středisková knihovna: Mohelnice
Zřizovatel: Obec Mírov
Adresa: Mírov 47, 789 53 Mohelnice
www stránky: http://www.obecmirov.cz/
www stránky: http://www.knihovna-mohelnice.cz/
Provozní doba: ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 1 250
Roční přírůstek KF: 39
Čtenáři: 26
Obyvatelé obce: 369
PC pro veřejnost: 3
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 4389
Registr. poplatek: bez poplatku
Sigla knihovny: SUG575
E-mail: ou_mirov@cmail.cz (obec)
E-mail: knihovna.mirov@centrum.cz (knihovna)
E-mail: podatelna@obecmirov.cz (podatelna)
Telefon: +420583429176 (obec)