Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Chromeč

Středisková knihovna: Šumperk
Zřizovatel: Obec Chromeč
Adresa: Chromeč 71, 789 01 Chromeč
www stránky: http://www.chromec.cz
www stránky: http://www.knihovnaspk.cz/
Provozní doba: PÁ 16-19.00 hod.
Knižní fond: 3 865
Roční přírůstek KF: 82
Čtenáři: 23
Obyvatelé obce: 554
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 4892
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti, studenti, senioři 25,- Kč
Sigla knihovny: SUG510
E-mail: knihovna@chromec.cz (knihovna)
E-mail: obec@chromec.cz (obec)
Telefon: +420583238289 (obec Chromeč)
Telefon: +420583214588 (MěK Šumperk)