Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Podlesí

Středisková knihovna: Hanušovice
Zřizovatel: Obec Malá Morava
Adresa: Podlesí 135, Podlesí 788 33
www stránky: http://www.obecmalamorava.cz/
Provozní doba: ST 15.00-17.00 hod. Podlesí je pobočka Malé Moravy, středisko Hanušovice
Knižní fond: 1 391
Roční přírůstek KF: 66
Čtenáři: 20
Obyvatelé obce: 91
PC pro veřejnost: 2
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 1557/2002
Registr. poplatek: dospělí, senioři 40,- Kč, děti, studenti 20,- Kč
Sigla knihovny: SUG552
E-mail: knihovna@hanusovice.info (Měk Hanušovice)
E-mail: obec@obecmalamorava.cz (obec Malá Morava)
Telefon: +420583240161 (obec)
Telefon: +420583231434 (Měk Hanušovice)