Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Rejchartice

Středisková knihovna: Šumperk
Zřizovatel: Obec Rejchartice
Adresa: Rejchartice 47, Rejchartice 787 01
www stránky: http://www.rejchartice.cz
www stránky: http://www.knihovnaspk.cz/
Provozní doba: ST 15.30-17.00 hod.
Knižní fond: 1 756
Roční přírůstek KF: 44
Čtenáři: 6
Obyvatelé obce: 185
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 3
Evidenční číslo: 551
Registr. poplatek: dospělí 20,- Kč, děti, studenti, snioři 10,- Kč
Sigla knihovny: SUG529
E-mail: podatelna@rejchartice.cz (obec)
Telefon: +420583242213 (obec)
Telefon: +420583214588 (MěK Šumperk)