Knihovna je zavřena

Obecní knihovna Vyšehoří

Středisková knihovna: Šumperk
Zřizovatel: Obec Vyšehoří
Adresa: Vyšehoří 50, Vyšehoří 789 01
www stránky: http://www.vysehori.cz/
www stránky: http://www.knihovnaspk.cz/
Provozní doba: PO 17.30-19.30 hod.
Knižní fond: 1 090
Roční přírůstek KF: 45
Čtenáři: 27
Obyvatelé obce: 250
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 2
Evidenční číslo: 1746
Registr. poplatek: děti 10,- Kč, ostatní 20,- Kč
E-mail: vysehori.ou@seznam.cz (obec)
Telefon: +420583238851 (obec)
Telefon: +420583214588 (MěK Šumperk)