Knihovna je otevřena

Česká a slovenská fyzika 1945-2005

Ivo Kraus, Štefan Zajac
Česká a slovenská fyzika 1945-2005

KRAUS, Ivo. Česká a slovenská fyzika 1945-2005. Vydání první. Praha: Academia, 2020. 286 stran. Galileo, svazek 74

Převratné objevy v nových vědních oborech – jaderné fyzice a fyzice pevných látek – našly v Československu počátkem padesátých let 20. století odezvu ve vysokoškolské přípravě fyziků i v organizaci fyzikálního výzkumu. Vědecká práce se postupně stala součástí aktivit fyziků na všech českých a slovenských vysokých školách přírodovědného nebo technického zaměření, fyzikové dostali možnost profesionálního uplatnění v nových specializovaných akademických i resortních výzkumných ústavech. Tato monografie je věnována úspěchům našich fyzikálních pracovišť ve druhé polovině 20. století a osobnostem, které se o ně zasloužily. Svým obsahem navazuje chronologicky na publikaci autorů Fyzika za první republiky (Academia 2017).

Zobrazit v katalogu
Zpět na seznam nových titulů