Knihovna je otevřena

František Josef Šlik a česká barokní krajina : život šlechtice na východočeském venkově

Lucie Rychnová
František Josef Šlik a česká barokní krajina : život šlechtice na východočeském venkově

RYCHNOVÁ, Lucie. František Josef Šlik a česká barokní krajina: život šlechtice na východočeském venkově. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2020. 298 stran.

Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

Zobrazit v katalogu
Zpět na seznam nových titulů