Knihovna je zavřena

Hlavní studovna

Hlavní studovna slouží k prezenčnímu půjčování knih a časopisů (běžná čísla českých a zahraničních časopisů, starší vázané časopisy formátu A4 a monografická literatura určená k prezenčnímu studiu se statusem do studoven). Objednané dokumenty jsou v hlavní studovně rezervovány po dobu jednoho týdne.

Hlavní studovna poskytuje knihovnicko-informační služby, zpřístupňuje fond speciálních druhů tech­­nické lite­ratury pro prezenční studium (normy, patenty). Nachází se ve 1. patře hlavní budovy (Bezručova 2). V Hlavní studovně je třeba dodržovat ticho, nesmí se zde telefonovat, jíst, přinášet otevřené nápoje, v šatně je nutné si odložit bundy, kabáty, batohy, tašky – viz Knihovní řád.

V hlavní studovně najdete:

 • příruční knihovnu (encyklopedie, slovníky, sbírky zákonů),
 • k dispozici je 38 studijních míst,
 • 5 počítačů s přístupem do digitální knihovny Kramerius a na internet bez možnosti tisku,
 • připojení k wi-fi a k síti eduroam,
 • kopírování na samoobslužné kopírce­ na čip a na samoobslužném skeneru na flash disk.

Normy v hlavní studovně:

 • ­k dispozici jsou normy v elektronické plnotextové databázi pouze k prohlížení a vyhledávání,
 • podle zákona č. 22/1997 Sb. není možné normy tisknout, kopírovat, nebo zasílat e-mailem,
 • ­normy v tištěné podobě jsou k dispozici pouze do roku 2008, budou nachystané další pracovní den po objednání u služby v Hlavní studovně.

Periodika v hlavní studovně:

 • ve studovně jsou vždy aktuální čísla vybraných periodik,
 • periodika nevystavená ve studovně v jsou pak rozsahu cca 2 let od data vydání k dispozici na počkání po objednání u obsluhy studovny,
 • seznam časopisů vystavených v hlavní studovně.