Knihovna je zavřena

Studovna vázaných novin

Studovna vázaných novin slouží ke studiu novin a časopisů velkých formátů, dále ke studiu novin v digitalizované podobě a ve formě mikrofilmů. Je to také pracoviště meziknihovní služby.

Studovna je umístěna ve 2. patře budovy ředitelství (Bezručova 3), telefon 585 205 371, 585 205 373, e-mail noviny@vkol.cz. Otevírací doba studovny: pondělí až pátek 8:30–17:00 hod. Půjčování novin a provoz studovny podrobně rozepisuje Knihovní řád v článku 5.

Všechna periodika lze vyhledat v online katalogu knihovny. Objednávat je možné jen ty svazky, které nejsou digitalizované nebo na mikrofilmu.

Tištěné svazky si zájemci o službu objednávají předem (emailem, telefonicky, osobně) a jsou jim k dispozici následující pracovní den. Doporučujeme tímto způsobem žádat zároveň o rezervaci pracovního místa.

Ve studovně dále najdete:

(1) Pracoviště meziknihovní služby, kde si čtenáři vyzvedávají a vracejí dokumenty objednané z jiných knihoven a studují je zde, pokud je nelze půjčit mimo budovu knihovny. Více viz https://www.vkol.cz/z-fondu-ceskych-knihoven-pro-jednotlivce

(2) Noviny na mikrofilmu mají v katalogu ve sloupci signatura předznamenání Mf. Mikrofilmy jsou dostupné na místě, bez objednání v katalogu. Seznam periodik na mikrofilmu je zde.

(3) Digitalizované noviny lze prohlížet ve studovně vázaných novin na dvou počítačích. V katalogu mají označení „digitalizovaný dokument“ nebo „digitalizovaná kopie“.

(4) Možnost zhotovení kopií

Kopie z originálních svazků a z mikrofilmů se zhotovují na základě písemné objednávky fotografickou cestou. Dodací lhůta je 1 týden. Nelze kopírovat díla se špatnou kvalitou papíru a vadnou vazbou. V případě pochybností rozhoduje odpovědný pracovník knihovny. Ceny kopií se řídí platným ceníkem.

Pro tisk z digitálních knihoven lze na místě využít tiskárnu pro formát A3.

Pro svou osobní potřebu mohou uživatelé pořizovat fotografie vlastním přístrojem bez použití blesku. Tato možnost neplatí pro DNNT, viz níže.

Neregistrovaní čtenáři mají možnost jednorázové registrace buď na webu knihovny, nebo po příchodu do studovny. Platí se jednorázový poplatek dle ceníku VKOL. Tato registrace opravňuje uživatele k jednodennímu využití služeb knihovny bez možnosti půjčování svazků mimo knihovnu.

  

Odkazy na digitální knihovny

České digitální knihovny

Národní knihovna ČR v Praze https://kramerius-dnnt.nkp.cz Moravská zemská knihovna v Brně https://www.digitalniknihovna.cz
Ústav pro českou literaturu AV ČR https://archiv.ucl.cas.cz/index.php
Registr digitalizace (eviduje digitalizované dokumenty a sleduje proces jejich zpracování) https://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/home

Dalším zdrojem digitalizovaných textů je Databáze děl nedostupných na trhu (DNNT)https://dnnt.cz/. Zde uložené noviny a časopisy jsou dostupné až do roku 2012, knihy pak do roku 2007 včetně. Rozcestník k digitálním knihovnám najdete na hlavní straně webu VKOL. 

Evropské digitální knihovny

S vazbou na střední a východní Evropu

Rakousko http://anno.onb.ac.at/alph_list.htm

DIFMOE - Digitales Forum Mittel- und Osteuropa e.V. https://www.difmoe.eu/?content=Periodika

Německo
DigiZeitschriften.de
Digitalisierte Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin

Polsko
Sbírky polských knihoven, muzeí a archivů http://fbc.pionier.net.pl/

Varšavská univerzita http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra

Digitální Velkopolská knihovna http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=journals

Slezská digitální knihovna https://www.sbc.org.pl/dlibra