Knihovna je otevřena

Studovna vázaných novin

Studovna vázaných novin slouží ke studiu novin a časopisů velkých formátů, dále ke studiu novin v digitalizované podobě a ve formě mikrofilmů.

Kromě toho je to pracoviště meziknihovní služby, kde si čtenáři vyzvedávají a vracejí dokumenty objednané z jiných knihoven a studují je zde, pokud je nelze půjčit mimo budovu knihovny.

Studovna novin je umístěna ve 2. patře nové budovy VKOL (Bezručova 3), telefon 585 205 371, e-mail noviny@vkol.cz.

Všechny noviny a časopisy lze vyhledat v online katalogu knihovny. Objednávat je možné jen ty svazky, které nejsou digitalizované nebo na mikrofilmu.

Noviny na mikrofilmu mají v katalogu ve sloupci signatura předznamenání Mf. Seznam periodik na mikrofilmu je zde.

Digitalizované noviny najdete ve studovně vázaných novin na dvou počítačích. V katalogu mají označení digitalizovaný dokument nebo digitalizovaná kopie.

Neregistrovaní čtenáři mají možnost jednorázové registrace buď na webu knihovny, nebo po příchodu do studovny. Platí se jednorázový poplatek dle ceníku VKOL. Tato registrace opravňuje uživatele k jednodennímu využítí služeb knihovny bez možnosti půjčování svazků mimo knihovnu.

Kopie z vázaných novin lze pořizovat po domluvě s obsluhou studovny a jen pro vlastní potřebu. Uživatelé přitom musí brát ohled na fyzický stav svazků a zacházet s nimi tak, aby nedošlo k poškození vazby ani papíru. Pro tisk z digitálních knihoven lze využít tiskárnu formátu A3.
Kopie z originálních svazků a z mikrofilmů se zhotovují také na základě písemné objednávky fotografickou cestou. Dodací lhůta je v tomto případě 1 týden. Ceny kopií se řídí platným ceníkem.

Půjčování novin a provoz studovny podrobně rozepisuje Knihovní řád v článku 5.

České digitální knihovny

Národní knihovna ČR v Praze Digitální knihovna NKP 
Moravská zemská knihovna v Brně Digitální knihovna MZK (obsahuje především tzv. moravika)
Ústav pro českou literaturu AV ČR Digitální knihovna AV ČR (divadlo, literatura)
Kramerius Digitální knihovna VKOL (cca 25 českých digitálních knihoven „pod jednou střechou“)
Registr digitalizace Digitální knihovna (evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu jejich zpracování) 

Evropské digitální knihovny

S vazbou na střední a východní Evropu (v německém jazyce) Digitální knihovna -Österreichische Nationalbibliothek,  Digitální knihovna - DiFMOE
Německo
Digitální knihovna DigiZeitschriften
Digitální knihovna Staatsbibliothek zu Berlin
Polsko
Sbírky polských knihoven, muzeí a archivů Digitální knihovna Zbiory polskich instytucji kultury on-line
Varšavská univerzita Digitální knihovna Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Digitální Velkopolská knihovna Digitální knihovna Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Slezská digitální knihovna Digitální knihovna Silesian Digital Library in Katowice