Knihovna je zavřena

Studovna historických fondů

Slouží především ke studiu starých tisků, starých map, prvotisků a rukopisů.

Nabízívyhotovení fotokopií, mikrofilmů a digitálních kopií podle vaší objednávky, dále službu EOD - Ebook On Demand – elektronická kniha na objednávku.

Nejvzácnější dokumenty si můžete prohlédnout v digitální knihovně rukopisů, prvotisků a starých tisků.

K dispozici je naskenovaný lístkový katalog historických fondů.

Pro studovnu historických fondů platí speciální badatelský řád.

Ke studiu veškerých historických fondů je třeba se objednat předem:

  • e-mailem na adresu hf@vkol.cz
  • telefonicky (+420-585 205 385)
  • písemně
  • osobně

V případě studia rukopisů budete také potřebovat potvrzení o účelu studia vyhotovené organizací, která o studium vaší osobou žádá.

Otevírací doba

Pondělí až pátek: 8:30–15:30
Po konzultaci je možné v konkrétních případech otevírací dobu prodloužit.

Stav historického fondu

  • 1455 rukopisů
  • ca 2000 prvotisků
  • ca 65000 svazků starých tisků